Intruder Alarms Range

محدوده زنگ هشدار Yale Intruder شما را هنگام هشدار به شما هشدار می دهد و به شما امکان می دهد زنگ هشدار خود را با یک شیر ساده از برچسب Contactless خود خلع سلاح کنید. محدوده ۲۰۰ متر شما را قادر می سازد از خانه های بیرون و همچنین خانه خود با امنیت رمزگذاری شده پیشرفته برای آرامش نهایی محافظت کنید.

آدرس :