Georgia Postboxes

صندوق پستی ایده آل برای استفاده داخلی. با پوششی که در هنگام تعویض صندوق پستی در درب داخلی قابل برداشت است ، تهیه می شود.

آدرس : تهران - خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد - خیابان شهید میردامادی - پلاک ۴۹

تلفن دفتر فروش : ۶۶۷۲۲۹۳۱-۰۲۱ و ۶۶۷۴۵۱۲۸-۰۲۱